Jak napsat žádost o byt?

23. 06. 2021 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Jak napsat žádost o byt?

Získat obecní byt dnes není nic snadného. Už dávno se nestaví v takovém počtu jak dříve a uvolňují se nejčastěji díky výpovědi neplatičů nebo smrti nájemců. Existuje ale několik způsobů, jak se k nim dostat. Tím nejvyužívanějším bývá podání žádosti o byt, díky které se dostanete do pořadníku. Při pořízení bytu se v dnešní době využívá hypotéka nebo půjčka na bydlení.
 

Podání žádosti o byt

 • Žádost o byt můžete podat jako fyzická osoba starší 18 let, případně za vás může požádat pověřená osoba.
 • Neměli byste vy, případně další osoba v domácnosti (například váš partner), vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost určenou k bydlení.
 • Neměli byste mít více podaných žádostí. Obvykle ale není problém zažádat o obecní byt, i když už v obecním bytě bydlíte, ale například ze zdravotních důvodů vám přestal vyhovovat.
 • Cizinci by měli mít uznaný trvalý pobyt v ČR.
   

Žádost o byt se podává na úřadu příslušné městské části, nejčastěji na bytovém odboru v místě trvalého pobytu žadatele. Pokud jsou splněny všechny náležitosti podání a doloženy všechny doklady, žádost je zaevidována do 30 dnů od jejího podání. Následně je podle různých kritérií ohodnocena bodovým systémem, který je základem pro její posouzení.
 

Co se při žádosti o byt obvykle hodnotí?

 • Jestli máte ve stejné oblasti trvalé bydliště.
 • Jak stará je vaše žádost, tj. jak dlouho už čekáte na přidělení bytu.
 • Kolik je v domácnosti nezletilých dětí a kolik osob celkem by v obecním bytě s vámi bydlelo.
 • Jestli žádáte o dostatečně velký byt, nebo naopak nežádáte o příliš velký byt.
 • Jaký je zdroj a výše vašich příjmů.
 • Vaše životní situace, například zdravotně nebo sociálně znevýhodnění, kteří nutně potřebují bydlení, mají obvykle při žádosti přednost. Stejně tak mohou mít v některých lokalitách větší šanci získat byt osoby s určitým zaměstnáním (třeba lékaři).
   

Téměř každý úřad má vlastní formulář žádosti o byt (přesný název se může lišit), který si snadno stáhnete z webových stránek a následně vyplníte. Nicméně i tak lze obecně shrnout, co by měla každá žádost obsahovat.
 

Co obvykle obsahuje žádost o byt?

1) Hlavička žádosti

Na začátku žádosti se obvykle píše přesný název odboru, který se danou žádostí zabývá, a jeho korespondenční adresa. Žádost také bývá nadepsána jako „Žádost o byt“ nebo jako „Žádost o přidělení bytu“.
 

2) Osobní údaje žadatele

 • Jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodinný stav,
 • trvalé bydliště,
 • kontakt (telefonní číslo a e-mail).
   

3) Osobní údaje partnera a dalších osob v domácnosti

 • Jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodinný stav a vztah k žadateli,
 • trvalé bydliště,
 • kontakt (telefonní číslo a e-mail).
   

4) Vlastní žádost o byt a její odůvodnění

U žádosti uveďte zejména současné bytové poměry a připojte doklad majitele (správce) domu, který osvědčí uváděné skutečnosti, včetně způsobu užívání bytu a platební morálky. Důvodem může být, že dosud nemáte vlastní bydlení, chcete snížit náklady na bydlení nebo změnit velikost bytu. V žádosti se uvádí také požadovaná velikost bytu (např. 1+1 či 2+1…).
 

5) Údaje o současném bydlení

 • Vaše aktuální adresa,
 • vlastník bytu (město, bytové družstvo, jiný subjekt),
 • délka nájmu (doba určitá, neurčitá či bez nájemní smlouvy),
 • kategorie bytu (jestli je byt vybaven vlastní koupelnou s toaletou a zda je vytápěn ústředním topením),
 • velikost bytu (např. 1+1 či 2+1),
 • výměra bytu v m²,
 • výše měsíčního nájemného,
 • počet osob žijících v bytě.
   

6) Čestné prohlášení žadatele

Znění čestného prohlášení se liší úřad od úřadu. Doporučujeme si proto najít potřebné informace na webových stránkách příslušného úřadu.

V případě, že žádný formulář úřad neposkytuje, můžete uvést na konec žádosti následující sdělení: „Tímto čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v žádosti jsou správné a zakládají se na pravdě. Dále jsem si vědom/a, že musím okamžitě ohlásit každou změnu ve výše uvedených údajích. Své prohlášení stvrzuji podpisem.“
 

7) Místo a datum podání žádosti

 

8) Váš podpis


Pár tipů na závěr

 1. Pokud předáváte žádost osobně, nechejte si potvrdit převzetí na kopii.
 2. Jestliže zasíláte žádost poštou, zašlete ji doporučeně a uschovejte si podací lístek.
 3. Některé úřady nabízí také možnost elektronického vyplnění formuláře.

Získat obecní byt není otázkou několika týdnů, naopak se celá záležitost může táhnout léta. Nechce se vám čekat na obecní byt a chcete bydlet ve vlastním? Využijte naši speciální hypoteční kalkulačku a do 2 minut máte jasno, která ja ta nejvýhodnější nabídka na trhu.


M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.
Návod Jak napsat žádost o byt Žádost o byt Žádost o obecní byt Žádost o městský byt