Jak přepočítat spotřebu plynu z m³ na kWh?

18. 02. 2021 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Jak přepočítat spotřebu plynu z m³ na kWh?

Od roku 2001 se k vypočítání spotřeby, a tedy i konečné ceny za plyn, používá kilowatthodina (kWh) místo metrů krychlových (m³, kubík). Počet odebraných kWh totiž přesněji odráží, kolik energie jste skutečně spotřebovali. Většina plynoměrů ale měří v metrech krychlových, dodavatel proto při vystavování faktury musí přepočítat spotřebu z m³ na kWh. 

Orientační přepočet

Pokud vám stačí jen orientační přepočet, pak je obecně uznávaný převod: 1 m³ = 10,55 kWh. Nejde ale o pravidlo vytesané do kamene.


Ve skutečnosti je přepočet spotřeby plynu trochu složitější. Ve vyúčtování možná najdete podobný výpočet:

převod spotřeby z m3 na kwh plyn

K převodu spotřeby z m³ na kWh ale potřebuje dodavatel znát objemový koeficient, spalné teplo vašeho plynu a samozřejmě počet odebraných kubíků. Jak tyto údaje získá?

Spotřebu mu nahlásí distributor, který u vás doma provedl odečet. Sami si můžete spotřebu zkontrolovat samoodečtem plynu.

Zemní plyn mění svůj objem v závislosti na okolní teplotě a tlaku. Pokud máte například chatu vysoko v zasněžených horách, pak bude mít místní plyn o malounko jiný objem než u vás doma v teplém údolí. Objemový koeficient, který se obvykle téměř rovná 1, slouží k odstranění této odchylky. Dodavatel vynásobí spotřebu koeficientem a vyrovná tak rozdíl, který vznikl někde mezi plynárnou a vaším plynoměrem.

Spalné teplo určuje, kolik tepla získáte spálením jednoho kubíku. Odvíjí se tedy od jakosti zemního plynu. Čím kvalitnější plyn, tím vyšší spalné teplo a více spotřebované energie. Spalné teplo se pohybuje většinou kolem 10,7 kWh/m³. Kvalitu plynu si můžete zkontrolovat na webových stránkách vašeho distributora (v hlavním městě Pražská plynárenská, v jižních Čechách společnost EG.D a ve zbytku České republiky RWE).

INFO

Zatímco v případě výhřevnosti se předpokládá, že se voda obsažená v zemním plynu při spalování změní v páru a tím to pro ni hasne, u spalného tepla se počítá, že pára zkondenzuje a zkapalní.

M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Omlouváme se že nemůžeme býti nápomocni. Pomozte nám, prosím, vylepšit tento článek vaší zpětnou vazbou.
Plyn Spalné teplo Objemový koeficient Převod spotřeby plynu