Jak si udělat samoodečet elektřiny?

04. 01. 2021 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Jak si udělat samoodečet elektřiny?

1) Nejdříve zjistěte svůj EAN kód (anglicky European Article Number), který se skládá z 18 čísel a vždy začíná trojčíslím 859. Svůj EAN kód najdete na poslední faktuře, ve smlouvě a v některý případech i přímo na elektroměru.

2) Vyfoťte elektroměr tak, aby byly údaje čitelné. Nejdůležitější je výrobní číslo měřidla (obvykle označené „No.“) a aktuální spotřeba.

samoodečet elektřiny 

3) Opište si z elektroměru spotřebu v nízkém i ve vysokém tarifu

Mechanické elektroměry mívají 2 číselníky. Horní ukazuje spotřebu ve vysokém tarifu, dolní pak zobrazuje odběr v nízkém tarifu. 

Digitální elektroměry mají zpravidla jen jeden display. Na něm se většinou střídají až 4 hodnoty přibližně po 10 vteřinách. Vysoký tarif je obvykle označen „T1“ nebo „V“ a nízký tarif „T2“ nebo „N“.

Pokud máte jednotarifovou distribuční sazbu, budete mít v nízkém tarifu nulovou, případně téměř nulovou, spotřebu.

INFO

Nevíte si rady se svým měřidlem? Společnost PRE vytvořila přehled elektroměrů spolu s popisem, jak z konkrétního zařízení vyčíst správně spotřebu v obou tarifech.


4) Pošlete svému dodavateli elektřiny do 3 dnů od provedení samoodečtu:

  • EAN kód, 
  • fotografii elektroměru, 
  • výrobní číslo elektroměru, 
  • adresu odběrného místa, 
  • jméno a příjmení osoby, na kterou je napsaná elektřina, 
  • aktuální spotřebu před desetinnou čárkou ve vysokém a nízkém tarifu,
  • důvod samoodečtu (nebylo možné provést řádný odečet, přecházím k jinému dodavateli, dodavatel nebo Energetický regulační úřad mění ceny).
     

5) Do týdne by se vám měl dodavatel ozvat, že je s vaším samoodečtem vše v pořádku. Pokud se neozývá, raději zavolejte na infolinku.

INFO

I když řádný odečet dělá distributor plyn, samoodečet se posílá dodavateli. Přečtěte si, jaký je mezi nimi rozdíl.

M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Omlouváme se že nemůžeme býti nápomocni. Pomozte nám, prosím, vylepšit tento článek vaší zpětnou vazbou.
Distributor elektřiny Elektroměr Odečet Samoodečet