Jak si udělat samoodečet elektřiny?

04. 01. 2021 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Jak si udělat samoodečet elektřiny?

1) Nejdříve zjistěte svůj EAN kód (anglicky European Article Number), který se skládá z 18 čísel a vždy začíná trojčíslím 859. Svůj EAN kód najdete na poslední faktuře, ve smlouvě a v některý případech i přímo na elektroměru.

2) Vyfoťte elektroměr tak, aby byly údaje čitelné. Nejdůležitější je výrobní číslo měřidla (obvykle označené „No.“) a aktuální spotřeba.

samoodečet elektřiny 

3) Opište si z elektroměru spotřebu v nízkém i ve vysokém tarifu

Mechanické elektroměry mívají 2 číselníky. Horní ukazuje spotřebu ve vysokém tarifu, dolní pak zobrazuje odběr v nízkém tarifu. 

Digitální elektroměry mají zpravidla jen jeden display. Na něm se většinou střídají až 4 hodnoty přibližně po 10 vteřinách. Vysoký tarif je obvykle označen „T1“ nebo „V“ a nízký tarif „T2“ nebo „N“.

Pokud máte jednotarifovou distribuční sazbu, budete mít v nízkém tarifu nulovou, případně téměř nulovou, spotřebu.

INFO

Nevíte si rady se svým měřidlem? Společnost PRE vytvořila přehled elektroměrů spolu s popisem, jak z konkrétního zařízení vyčíst správně spotřebu v obou tarifech.


4) Pošlete svému dodavateli elektřiny do 3 dnů od provedení samoodečtu:

  • EAN kód, 
  • fotografii elektroměru, 
  • výrobní číslo elektroměru, 
  • adresu odběrného místa, 
  • jméno a příjmení osoby, na kterou je napsaná elektřina, 
  • aktuální spotřebu před desetinnou čárkou ve vysokém a nízkém tarifu,
  • důvod samoodečtu (nebylo možné provést řádný odečet, přecházím k jinému dodavateli, dodavatel nebo Energetický regulační úřad mění ceny).
     

5) Do týdne by se vám měl dodavatel ozvat, že je s vaším samoodečtem vše v pořádku. Pokud se neozývá, raději zavolejte na infolinku.

INFO

I když řádný odečet dělá distributor plyn, samoodečet se posílá dodavateli. Přečtěte si, jaký je mezi nimi rozdíl.

M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.
Distributor elektřiny Elektroměr Odečet Samoodečet