Kolik si můžu půjčit? A kolik můžu měsíčně splácet?

05. 01. 2021 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Kolik si můžu půjčit? A kolik můžu měsíčně splácet?

Než zažádáte o půjčku, zkuste si spočítat, jestli splňujete doporučení ČNB. Česká národní banka, aby nedocházelo k přílišnému zadlužování, nastavila v minulosti hranice, kolik si můžete maximálně půjčit (DTI) a jak vysoké můžete mít měsíční splátky (DSTI). Sice už se těmito doporučeními nemusí banky řídit, neuškodí, když si prověříte, že je splňujete.

Ještě do dubna 2020 sledovala ČNB celkové zadlužení každého z nás. Doporučení znělo, že všechny závazky dohromady nesmí být vyšší než devítinásobek čisté roční mzdy. O pár měsíců později ČNB také upustila od doporučení DSTI, které určovalo, že na splátky můžete měsíčně vydat maximálně 45 % z vašeho čistého příjmu.
„Pokud chcete zlepšit své šance na schválení úvěru, tak můžete přidat spolužadatele. Obzvláště pro osoby žijící v jedné domácnosti je tato cesta zpravidla pohodlnější i z pohledu disponibilního příjmu. Platí však pravidlo, že by si každý žadatel měl poměr DSTI sledovat. Pokud by došlo k přidání spolužadatele, který již tento poměr překračuje, nebo se k němu blíží, tak to může být naopak spíš na škodu.“

–⁠ Daniel Gorol, specialista přes finance na Ušetřeno.cz


 

Kolik si můžu půjčit? (podlé mé banky) 

Jakmile zažádáte o úvěr, banka žádost prožene počítačem a ten rozhodne, jestli splňujete nároky banky.

Hlavní roli obvykle hraje průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce, životní minimum všech členů domácnosti a výše měsíční splátky. Životní minimum je částka, kterou člověk měsíčně nejméně vydá na jídlo a další základní potřeby. Banky tento obnos většinou ještě vynásobí 1,5×.

(suma čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce / 3) − ( 1,5 × suma životního minima všech členů domácnosti) další náklady na živobytí = kolik můžete nejvíce měsíčně splácet


Výše měsíčního životního minima je pevně daná. V částce jsou zahrnuty pouze náklady na základní lidské potřeby. Jelikož se průměrné náklady na bydlení liší podle toho, kde bydlíte, nejsou v životním minimu zahrnuty.

Měsíční částky životního minima od 1. 4. 2020
pro jednotlivce3 860 Kč
pro první dospělou osobu v domácnosti3 550 Kč
pro druhou a každou další dospělou osobu v domácnosti3 200 Kč
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let1 970 Kč
pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let2 420 Kč
pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let2 770 Kč


Jak to vypadá v praxi?

Dominik a Jana jsou manželé, žijí v podnájmu a mají dvě děti ve věku 4 a 7 let. Jejich čistý měsíční příjem je 30 000 Kč, za nájem a další věci kolem platí 10 000 Kč. Rádi by si ale vzali půjčku na bydlení. Z půjčených peněz by si koupili nové spotřebiče a dětem dovybavili pokojík. Kolik si mohou půjčit? 

Suma čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce = 30 000 Kč + 30 000 Kč + 30 000 Kč = 90 000 Kč

Suma životního minima členů domácnosti = 3 550 + 3 200 + 1 970 Kč + 2 420 = 11 140 Kč

(90 000 Kč / 3) − (1,5 × 11 140 Kč) = 30 000 Kč − 16 710 Kč = 13 290 Kč


Manželé si teoreticky mohou vzít půjčku s maximální měsíční splátkou 13 290 Kč. Do životního minima ale nejsou započteny náklady na bydlení. Pokud odečteme 10 000 Kč, tedy nájem a další výdaje na slušný život, zbude 3 290 Kč

Všechny příklady v textu jsou orientační. Každá banky má své vlastní postupy, podle kterých určuje, na jak vysokou půjčku dosáhnete.
M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.
Půjčky Žádost o půjčku